Cennik

Wstępną poradę oraz konsultację sprawy przeprowadzamy bezpłatnie.

Świadczone przez nas usługi nie podlegają ustalonemu cennikowi. Każdorazowo wysokość wynagrodzenia za usługę ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z Klientem przed formalnym przyjęciem zlecenia. Decydujące znaczenie ma tutaj stopień skomplikowania sprawy, czas jej prowadzenia, siły i środki jakich trzeba użyć do realizacji zlecenia oraz jakie koszty mogą powstać podczas wykonywania czynności.

Przy ustalaniu wynagrodzenia stosujemy stawkę ryczałtową wynegocjowaną ze zleceniodawcą i niezmienną w czasie realizacji zlecenia.

Zawarta umowa jest dla Państwa gwarancją wykonania przez nas zlecenia za wynegocjowaną wcześniej kwotę.

W górę