O firmie


Agencja Detektywistyczna XDS
działa zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności detektywistycznej na podstawie licencji nr 0000882 wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz wpis do rejestru działalności regulowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem RD-204/2015. Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń “Ergo Hestia SA” na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

Zespół tworzący Agencję XDS to grupa będących do Państwa dyspozycji kompetentnych i odpowiedzialnych osób, posiadających właściwe kwalifikacje i doświadczenie zdobyte w wieloletniej pracy operacyjno-śledczej w służbach mundurowych. Gwarantujemy skuteczną, rzetelną oraz szybką realizację otrzymanego zlecenia. Wszystkie przekazane Państwu dowody i materiały uzyskiwane są w sposób całkowicie poufny, dyskretny, legalny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w dalszym obrocie prawnym.

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

logo3

W górę