OFERTA


DLA OSÓB PRYWATNYCH

● obserwacja osób

● wykrywanie zdrady małżeńskiej

● ustalenie miejsca zamieszkania

● ustalenie miejsca pracy

● ustalenia majątkowe i źródeł dochodu

● wywiad środowiskowy tj. opinie z miejsca zamieszkania, miejsca pracy, instytucji

● poszukiwanie osób zaginionych

● poszukiwanie osób ukrywających się

● poszukiwanie skradzionych dóbr materialnych

● poszukiwanie oszustów

● sprawdzenie i kontrola niani, gospodyni domowej lub opiekunki starszej osoby pod kątem referencji, opinii, wywiązywania się z obowiązków


● sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa dziecka

● ustalenie sprawców (zapobieganie) złośliwego niepokojenia, zniesławienia czy oszczerstwa

● ustalanie pokrewieństwa i badania genealogiczne

● rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom

● usługi informatyczne w tym: odzyskiwanie danych (komputer, telefon, karta SIM, CD)

● instalacja/odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego, śledzącego itp.

● wykrywanie podsłuchów

● lokalizacja pojazdów/GPS

● inne sytuacje, w których oczekują Państwo pomocy w celu rozwiązania problemu


DLA KANCELARII PRAWNYCH

● weryfikacja wiarygodności osób

● weryfikacja dokumentów

● pomoc w rozpoznawaniu i ustaleniu danych dotyczących osób i zdarzeń

● ustalenie i dokumentacja faktycznych okoliczności przebiegu zdarzeń

● weryfikacja prawdziwości danych zawartych w materiale procesowym określonego postępowania

● realizacja określonych czynności włącznie z obserwacją i dokumentowanie ich z użyciem środków technicznych

● ustalenia majątkowe


DLA FIRM

● sprawdzanie kandydatów na pracowników, ich kariery zawodowej, karalności, weryfikacji świadectw szkolnych i zaświadczeń o ukończonych kursach oraz przedstawionych referencji

● kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych, kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z przeznaczeniem itp.

● sprawdzenie wspólnika pod względem prawdomówności i nie działania na szkodę firmy oraz weryfikacja prawdziwości składanych dokumentów

● tajemniczy klient “Secret Client”

● weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności

● wykrywanie nieuczciwej konkurencji

● sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym

● weryfikacja wiarygodności informacji dotyczących wypadków w pracy, w drodze do pracy i do domu, sprawdzenie i weryfikacja doznania ciężkich uszkodzeń ciała

● usługi informatyczne w tym: odzyskiwanie danych (komputer, telefon, karta SIM, CD)

● instalacja/odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego, śledzącego itp.

● wykrywanie podsłuchów, przeciwdziałanie inwigilacji

● lokalizacja pojazdów/GPS

● inne-nietypowe


W górę